Xuất khẩu

Product code: QL-001 Origin: Vietnam Price: Liên hệ để nhận giá mới nhất Payment: LC/TT Min order: 100 Tấn
Product code: QL-003 Origin: Vietnam Price: Liên hệ để nhận giá mới nhất Payment: LC/TT Min order: 100 Tấn
Product code: BD-001 Origin: Vietnam Price: Liên hệ để nhận giá mới nhất Payment: LC/TT Min order: 150 Tấn
Product code: BD-002 Origin: Vietnam Price: Liên hệ để nhận giá mới nhất Min order: 150 Tấn
Product code: QL-002 Origin: Vietnam Price: Liên hệ để nhận giá mới nhất Payment: LC/TT Min order: 50 tấn
Product code: LS-001 Origin: Vietnam Price: Liên hệ để nhận giá mới nhất Payment: LC/TT Min order: 200 Tấn
Product code: KL-001 Origin: Vietnam Price: Liên hệ để nhận giá mới nhất Payment: LC/TT Min order: 100 Tấn
Product code: W001 Origin: Việt Nam Price: Liên hệ để nhận giá mới nhất Payment: LC/TT Min order: 20 CBM
Product code: BC-001 Origin: Việt Nam Price: Liên hệ để nhận giá mới nhất Payment: LC/TT
Product code: AG-001 Origin: Vietnam Price: Liên hệ để nhận giá mới nhất Payment: LC/TT Min order: 01 Tấn

Hỗ trợ trực tuyến

Counter

  • Visitors:
    • Today:107
    • This week:886
    • This month:3,662
    • This year:42,626

Weather World

Web links