Cơ hội giao thương

 1. Phân loại: Tìm kiếm nhà nhập khẩu/đại diện bán hàng

 2. Sản phẩm: Tro chùm cọ

 3. Xuất xứ: Indonesia

 4. Mô tả: Chúng tôi tìm kiếm người mua, nhà nhập khẩu, hoặc đại diện bán hàng cho sản phẩm tro chùm cọ sử dụng làm phân bón với thông số căn bản như sau: K2O tói thiểu 35%, K2O tối thiểu 30%, bột qua sàng 4mm, độ ẩm tối đa 10%. Có thể đóng bao jumbo hoặc bao nhỏ theo yêu cầu.

 5. Thời hạn: 30/6/2020

 

 

 

 

 

                 

Hỗ trợ trực tuyến

Counter

 • Visitors:
  • Today:106
  • This week:851
  • This month:3,473
  • This year:42,978

Weather World

Web links